Äta och dricka 0-6 månader

Äta och dricka 0-6 månader

november 4, 2019 Av av marta

Att ge sitt barn näring är en av föräldrarnas viktigaste uppgifter. Små bebisar har såklart andra mat- och dryckesbehov än vuxna människor och större barn. Nyfödda barn ammas vanligtvis av sin mamma. Statistik visar att många svenska mammor väljer att amma sitt barn länge. År 2016 var det 74 procent som ammade sitt barn vid fyra månaders ålder och 64 procent som ammade vid sex månaders ålder. Motsvarande siffror är 43 procent vid nio månaders ålder och 26 procent vid tolv månader. Amning är dock inte alltid helt problemfritt. Många tycker att det är besvärligt och vissa mammor kan få mycket ont. Det finns således flera anledningar till att mammor väljer att inte amma. I dessa fall finns det flera ersättningar att ge bebisen. Här kan du läsa mer om mat till ett spädbarn samt produkter som kan hjälpa till.

Amma eller inte?

Amning är ett ämne som rör upp många känslor. Det finns många som av flera anledningar inte kan eller vill amma. Det som dock skapar störst debatt är hur länge ett barn bör ammas och hur pass viktig amningen är för barnets utveckling. Det saknas omfattande studier om detta och därför finns det många ”experter” på området som baserar sitt tyckande på egna erfarenheter istället för vetenskapliga bevis. Det viktigaste är att göra det som är rätt för just dig och ditt barn.

Barnmatsprodukter till små barn

Enligt Livsmedelsverket kan spädbarn 0-6 månader som inte ammas istället få modersmjölksersättning som ger den nödvändiga näring och energi som barnet behöver. Barnet behöver amning eller modersmjölksersättning åtminstone tills sex månaders ålder. Detta gäller även om barnet får smakprov på riktig mat. Mat- och dryckprodukter som passar till spädbarn är framför allt nappflaskor och haklappar.